Privacyverklaring Kindercoach Arthur

Privacyverklaring van Kindercoach Arthur

Versie: 1.0
Datum: mei 2018

Kindercoach Arthur Kindercoach Arthur, gevestigd in IJsselstein (Utrecht), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waarom een privacyverklaring?

Als kinder- en opvoedcoach besef ik me dat mijn werk (bijna) altijd jouw privacy raakt. De redenen waarom je naar mij toekomt gaan meestal over jouw privacy. Soms, zeker als we meerdere sessies afspreken, log ik meer dan alleen jouw naw gegevens, maar bijvoorbeeld ook medische of andere gegevens die bij jou horen en mogelijk een oorzaak, of juist een oplossing kunnen bieden voor het probleem.

Naast persoonlijke gegevens die je mij vertelt, verzamel ik ook zaken zoals e-mail, adres, naam, handtekening, etc.. zodat jij mij kan betalen en ik de belastingen een goede boekhouding kan laten zien als ze daarom vragen. Die gegevens moet ik minimaal 7 jaar bewaren. Ook gegevens zoals jouw ip-nummer (die standaard in e-mail informatie zit) en jouw rekeningnummer (als je elektronisch betaalt) zullen in mijn administratie worden verzameld. Ik wil daar helder in zijn en jou laten zien dat ik me daar bewust van ben. Daarom heb ik deze privacyverklaring gemaakt, zodat jij kan zien wat ik met jouw gegevens doe, waarom ik dat doe, hoe lang ik die gegevens bewaar en hoe ik dat heb beveiligd om gegevensmisbruik te voorkomen.

Als je hier vragen over hebt kan je me mailen of bellen. Dan zal ik zo snel mogelijk antwoord geven.

Ik (Arthur Krijgsman) ben de Functionaris Gegevensbescherming van Kindercoach Arthur.
Ik ben te bereiken via:
mail@kindercoacharthur.nl
https://www.kindercoacharthur.nl
0628966995

Persoonsgegevens die ik verwerk

Kindercoach Arthur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Kindercoach Arthur verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid (als dat direct hoort bij het probleem, of bij de oplossing)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@kindercoacharthur.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Kindercoach Arthur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Kindercoach Arthur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kindercoach Arthur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kindercoach Arthur) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Kindercoach Arthur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Administratieve gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres: 7 jaar, omdat dit onderdeel van mijn administratie en vanuit de belastingdienst verplicht is om te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kindercoach Arthur verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kindercoach Arthur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kindercoach Arthur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kindercoach Arthur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@kindercoacharthur.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Kindercoach Arthur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Kindercoach Arthur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@kindercoacharthur.nl . Kindercoach Arthur heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Een externe harde schijf, waarop de backup wordt bewaard.
 • Goede sloten en inbraakpreventie, om inbraak te voorkomen.
Scroll naar boven