Kindercoach Arthur

Samen kom je verder!

Kindercoach

Op dit moment ben ik niet in te huren als kindercoach vanwege mijn dagelijkse werk als in de kinderopvang.

Gelukkig zijn er genoeg collega’s die vast nog wel ergens een plek vrij hebben.

Deze website blijft nog in de lucht, omdat ik soms wel tools blijf ontwikkelen die gebruikt kunnen worden in de coaching.

Ik ben op dit moment niet in te huren als kindercoach, omdat ik veel opdrachten doe in de kinderopvang.

 • Verwijzing door je huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of school kan, maar is niet noodzakelijk.
 • Kindercoaching wordt in de meeste gevallen niet vergoed door de verzekering.
 • Ik raad je sterk aan om er als ouder altijd bij te zijn tijdens de sessies. Zo kunnen jullie samen zoeken en vinden we wat voor jouw situatie het beste werkt en waarmee je jouw kind thuis verder kan helpen. Je laat je kind toch ook niet alleen bij de huisarts komen? Dat geldt in mijn ogen ook zo voor een afspraak met een coach.
 • Aan het eind van iedere coaching kan je bespreken of en wat er nog meer nodig is.
 • De praktijk wijst uit dat er na 1 tot 3 afspraken al veel verandert in je situatie.
 • Je wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op je hulpvraag of die van jouw kind.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die jij neemt voor jezelf en je kind zijn je eigen verantwoordelijkheid.
 • De coach heeft geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en andere derden. Als het nodig is ondersteunt de coach jou en jouw kind natuurlijk wel in het voorbereiden van gesprekken met die derden.
 • De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk.
  Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van jou en/of jouw kind in gevaar brengen, dan zal de coach dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis).
  Dit wordt altijd eerst met jou besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Heb je een vraag of een klacht, neem dan contact op met de coach zodat een oplossing gevonden kan worden voor jouw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen jullie dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling ingeschakeld worden.
meisje met kikker

“Kinderen zijn niet de mensen van morgen, maar mensen van vandaag!” (Janusz Korczak)

_2AR5055

Opvoeden vanuit onvoorwaardelijk vertrouwen!

Samen op zoek naar wat werkt!

Pedagogisch medewerker / coach / beleidsmedewerker

Ik heb ervaring als pedagogisch medewerker en als pedagogisch coach / beleidsmedewerker.

Nieuwsgierig wat ik voor jouw kinderopvang kan betekenen?

Kijk dan eens op https://www.flexpm.nl

Samen kom je verder!

Kindercoach Arthur

Scroll naar boven